De Kristal

 

Kleuren hebben een diepgaand effect op onze gezondheid, onze levenshouding en onze emotionele behoeften.

Door het gebruiken van verschillende frequenties van kleuren, is het mogelijk om de vibratie van een ziekte of disharmonie in het lichaam te verhogen en daarmee een staat van gezondheid en welzijn te creeëren.

 

Kleurentherapie is niet iets nieuws.

Vele oude beschavingen werkten met kleuren en kenden deze kleuren mystieke betekenis toe.

Overal werden kleuren voor zowel therapeutische als creatieve doeleinden gebruikt.

Nog steeds is kleurentherapie een waardevolle therapie die ons kan helpen op velerlei niveaus.

We zijn omringd door kleuren en het lijkt misschien wel vanzelfsprekend maar kleuren beïnvloeden ons op vele manieren.

Elke kleur heeft weer een andere invloed op onze hersenen.
Denk maar aan de schreeuwerige kleuren in fast food restaurants, deze kleuren dwingen ons als het ware om snel te eten.

Daar waar kleuren zacht zijn, voelen we ons veel rustiger en op ons gemak.

Uit onderzoek is gebleken dat bijvoorbeeld de kleur rood aanwijsbare reacties in ons lichaam oproept.

Onze bloeddruk gaat omhoog, onze ademhaling en polsslag gaan vlugger en onze hersengolven worden sterker gestimuleerd.

 

Een kleur is een elektromagnetische energie en deze kunnen wij met het blote oog niet waarnemen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat alle materie energie is en dat energie trilling is.

Hieruit kunnen we concluderen dat elke kleur uit het kleurenspectrum zijn eigen trillingsfrequentie heeft.

Door de trillingen van deze kleuren te richten op het lichaam van de mens, kunnen de trillingen van de mens gehandhaafd worden dan wel verandert in een frequentie die gezondheid en harmonie bevordert.

 

Top