De Kristal

 

Kleuren vormen de sleutel tot onze persoonlijkheid en zij hebben een enorme invloed op onze stemmingen en emoties.Wij praten over het `wit van de onschuld` of het `zwart van de dood`en babykleertjes zijn vaak roze voor het meisjes en blauw voor het jongetje.

 

Dit komt, doordat de onderscheiden kleuren invloed hebben op onze reacties op de wereld om ons heen.In de reclame industrie wordt al sinds jaar en dag kleurenpsychologie toegepast.

 

Kleur in een uitstekend diagnostische instrument, waarmee je tot de bodem van een emotioneel of lichamelijk probleem kunt komen en wel door te kloppen op de deur van het onderbewustzijn.

 

Kleurenanalyse beziet de kleuren die de betrokkenen mooi c.q.lelijk vindt,omdat dat aangeeft, wat er diep in iemands geest schuil gaat. Zo`n onderzoek legt gevoelens,verlangens en denkpatronen bloot.

 

Kleur kan erg nuttig zijn, wanneer wij onze gevoelens niet onder woorden kunnen brengen,en vooral,wanneer wij er niet zeker van zijn,hoe het echt met onze gevoelens gesteld is. Het stele iemand in staat om gevoelens van stress te uiten die met verdriet verbonden zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een beroving ,van drank of drugs misbruik. De kleuren die wij mooi of lelijk vinden, helpen de therapeut om probleemgebieden te onderkennen ,die gezamenlijk kunnen worden behandeld.

 

Een van de eerste psychologische kleurentest werd in de jaren`40 door DR.Max. Luscher ontworpen. Hij zag, dat de door ons gekozen kleuren nauw met onze karaktertrekken en handelwijze verbonden zijn, of anders gezegd, met de manier, waarop wij in het leven staan. Sindsdien zijn er vele andere tests onderworpen, die kleur met onze persoonlijkheid in verbinding brengen en, waarmee wij worden geconfronteerd, alsook met lichamelijke-, emotionele- en geestelijke probleemgebieden.

 

 

WEERZIN TEGEN KLEUREN - KLEURENTESTS

Wanneer u niet houdt van:

Rood : is er sprake van frustratie, boosheid of een nederlaag.

Oranje: is er sprake van uitputting, geestelijke- of lichamelijk vermoeidheid.

Geel : is er sprake van teleurstellingen, een gevoel van machteloosheid.

Groen : is er sprake van geestelijke stoornissen, eenzaamheid, afwijzing.

Blauw: is er sprake van ongerustheid of angst, verlies van bezit of status, een gevoel tekort te schieten,

Paars : is er sprake van pretenties, verwaandheid, ijdelheid, en het onvermogen om relaties in stand te houden.

Bruin : is er sprake van verlangen om zich als individu te presenteren of om op eigen benen te staan.

Zwart : is er sprake van een verlangen om alles onder controle te hebben en persoonlijke macht niet prijs te geven.

 

Top